Installatie raildempers

Op verzoek van de Nederlandse Staat heeft Infraspeed raildempers geplaatst om daarmee de geluidshinder te verminderen in de gemeente Lansingerland en omgeving. Het gaat hierbij om de eerste daadwerkelijke implementatie van een groter programma met maatregelen om het geluidsniveau langs de HSL naar beneden te brengen.  Er zijn hiervoor op 27 en 28 juni 2020 exact 8600 raildempers geplaatst.

Na een aantal maanden van voorbereiding is er in 5 aaneengesloten diensten dag en nacht doorgewerkt om op 2600m spoor verdeeld over vier locatie deze raildempers te monteren aan de spoorstaven. Door de zorgvuldige voorbereiding en de ervaring van onze onderaannemers hebben we dit geheel volgens plan kunnen uitvoeren. Na de installatie zijn deze nieuwe assets opgenomen in het beheerprogramma waardoor geborgd wordt dat ze gedurende de contractduur aan de gestelde eisen blijven voldoen.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top