Wie zijn wij?

Infraspeed Maintenance BV (IMBV) is de assetmanager en onderhoudsmanager van de railinfrastructuur van de HSL-Zuid. De infrastructuur van de HSL-Zuid is verdeeld in twee secties, de Noordtak van Hoofddorp tot Rotterdam-Noord, en de Zuidtak van Barendrecht tot de Belgische grens. Infraspeed heeft een back-to-back contract met Infraspeed BV voor het uitvoeren van vervangingen en onderhoud van haar assets en het implementeren van nieuwbouw of uitbreidingen op de HSL-Zuid. Infraspeed heeft twee aandeelhouders, namelijk BAM Infra Rail en Siemens Mobility. Het onderhoudscontract loopt van 2006 met de ingebruikname van de HSL-Zuid tot 2031 met de hand-over van de assets aan de Nederlandse Staat. Infraspeed staat in haar dagelijkse operaties in nauw overleg met ProRail CMT (Contract Management Team), dat namens de Nederlandse Staat het contract beheert.

Infraspeed heeft circa 80 eigen medewerkers, die grotendeels zijn gedetacheerd van de eigen moederbedrijven BAM en Siemens. Naast de eigen medewerkers is er altijd plaats voor enkele afstudeerders of stagiaires. Infraspeed heeft circa 20 vaste toeleveranciers, die Infraspeed ondersteunen in de dagelijkse- of projectmatige werkzaamheden. De kernwaarden van Infraspeed zijn eerlijkheid, openheid en transparantie. Deze kernwaarden zijn de basis voor een vertrouwensband met onze stakeholders en eigen medewerkers. Vanuit die vertrouwensband ontstaat een effectieve en efficiënte uitvoering van werkzaamheden met tevreden medewerkers.

Wat doen wij?

Veiligheid & Beschikbaarheid

Het contract dat Infraspeed Maintenance heeft met de Nederlandse Staat eist een zeer hoge veiligheid voor de treinreiziger. De treinreiziger moet er op kunnen vertrouwen dat hij met snelheden tot 300 km/h veilig naar zijn bestemming komt. Ook het personeel in de treinen of werknemers die vaak ’s nachts aan het spoor werken, moeten weer veilig thuiskomen na hun werk. Infraspeed Maintenance kent daartoe een sterke en strenge veiligheidscultuur waarbij veiligheid altijd op de eerste plaats komt. Naast veiligheid is beschikbaarheid van de railinfrastructuur van het grootste belang. Onderhoud aan en in het spoor vindt plaats in vijf doordeweeks nachten. Een gemotiveerd team van onderhoudsspecialisten zorgt ervoor dat elke ochtend de treinreizigers weer over de HSL naar hun bestemming toekomen. Infraspeed Maintenance is trots op haar werk voor de Staat en het bedienen van de treinreiziger op de HSL!

Onze objecten zijn het spoor, de tunnels, bruggen en viaducten. Daarnaast ook de elektrische installaties van de treinbeveiliging, tunnel technische installaties, 25 kV voedingsstations en bovenleiding. Tenslotte onderhouden we de gebouwen, hekken, maaien het gras en baggeren we de sloten uit. De HSL-Zuid heeft het moderne treinbeveiligingssysteem ERTMS Level 1 en Level 2

 

Onze Projecten

Naast het beheren en onderhouden van de bestaande fysieke objecten van de HSL-Zuid realiseert Infraspeed ook projectmatig aanpassingen aan de infrastructuur. Deze projecten vinden veelal plaats op verzoek van de Staat met als doel de prestaties van het totale vervoerssysteem te verbeteren. Dit kunnen relatief kleine aanpassingen zijn zoals bijvoorbeeld het verplaatsen van een sein, maar ook grotere aanpassingen zoals het nieuw ontwerpen en bouwen van meerdere kilometers geluidscherm. Op basis van een nieuwe functionele eis zorgt Infraspeed er met haar onderaannemers voor dat er een ontwerp wordt gemaakt en dat het wordt gerealiseerd. Deze aanpassingen worden onderdeel van het bestaande contract en moeten voldoen aan alle eisen die er oorspronkelijk aan de HSL-Zuid zijn gesteld. Dat betekend automatisch dat Infraspeed ook het beheer en onderhoud uitvoert van eventueel nieuwe gebouwde onderdelen. Tijdens de uitvoering mag de treinreiziger geen hinder ondervinden van de werkzaamheden. Hij ervaart slechts de verbetering de ochtend na de definitieve in bedrijf name.

Voorafgaand aan een beoogde aanpassing voert Infraspeed op verzoek van de Staat ook onderzoeksopdrachten uit. Deze onderzoeksopdrachten zijn bedoeld om de haalbaarheid van een aanpassing te onderbouwen. Het betreft hier onderzoeken naar zowel de technische als de financiële haalbaarheid. Samen met leveranciers en adviesbureaus zorgt Infraspeed Maintenance voor het gevraagde resultaat.

Klik hier voor onze projecten

Galerij

Scroll to Top